เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ดูข้อมูลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการบูรณะเรือน ผ่องศรี อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุช ราชฐาน ในวันที่ 12 มกราคม 2547 ..... Tanat  ถ่ายภาพ


จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ภาพโดยคุณ: Kunawat): เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ภาพโดยคุณ: Kunawat): เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ภาพโดยคุณ: Kunawat): เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ภาพโดยคุณ: Kunawat): เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ภาพโดยคุณ: Sorrayuch): เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีชื่อภาพ:เกาะสีชัง: เกาะสีชัง
Thailand Travel Information :: English Version ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.SiamFreestyle.com เชิญสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจต่างๆและข้อมูลที่พัก ร้านอาหารจากเราครับ

เครื่องมือนักเดินทาง

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไทย พยากรณ์อากาศ ทิป เทคนิคการถ่ายภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว